9 مرداد 1399

بازدید رییس فرهیخته مجتمع مس سرچشمه از تگ

روز گذشته هفتم مرداد 99 مرکز نوآوری و شتابدهنده تـگ میزبان رییس محترم مجتمع مس سرچشمه و هیات همره بود . به گزارش روابط عمومی مرکز […]