29 اردیبهشت 1400

8 تکنیک ایده پردازی و خلاقیت

تکنیک اول: توهم خلاق برای ایده پردازی تکنیک های زیادی وجود دارد خیلی اوقات آنچه که فکر می کنیم واقعیت است، واقعیت نیست. واقعیت ها با […]
27 اردیبهشت 1400

40 اصل شاه کلیدهای تریز برای نوآوری

شاید بسیار عجیب باشد ولی نوآوری هم سیستماتیک و نظام یافته شده است. آقای آلتشولر با بررسی بیش از 36هزار اختراع و اکتشاف به این نتیجه […]
26 اردیبهشت 1400

انواع روش های طوفان فکری در ایده پردازی و خلاقیت

طوفان فکری (توفان فکری) یا بارش فکری یا اندیشه‌باران (Brainstorming) یک تکنیک خلاقیت فردی یا گروهی است که در طی آن، با جمع‌آوری فهرستی از ایده‌ها که خودبه‌خود توسط اعضا […]
25 اردیبهشت 1400

15 تکنیک برای ایده پردازی و خلاقیت

خیلی وقت‌ها، ایده‌هایی به ذهن‌مان خطور می‌کنند: راهکارهایی برای مشکلات غیر قابل حل بشری، روش‌هایی برای یک شبه پولدار شدن، اختراع ریموت کنترل برای یخچال و […]
20 اردیبهشت 1400

ایده پردازی و خلاقیت چیست؟!

ایده پردازی و خلاقیت چیه؟ ایده، یک تصویر ذهنی و اولین قدم برای حل مشکلاته! همه ما، یه چیزایی رو زیاد شنیدیم: آقا من ایده های […]