معرفی


شرکت تردد گستر در سال 1390 در شهر کرمان تاًسیس شده است و با توجه به ظرفیت ها، منابع و پتانسیل استان کرمان و پیشینه کارآفرینی، نوآوری و فناوری شرکت های دانش بنیان استان کرمان و همچنین پشتوانه جوانان خلاق، نخبه و نوآور و فناور بومی، این شرکت در سال 1398با امضاء تفاهم نامه همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به ایجاد و راه اندازی اولین مرکز نوآوری و شتابدهی خصوصی جنوب شرق کشور با نام مرکز نوآوری و شتابدهی تگ نموده است. مدیران این شرکت از میان فناوران، نخبگان و نقش آفرینان در زمینه های مختلف علمی و فناوری می باشند که ارتباط مستقیم با بخش های مختلف صنعت، دانشگاه ها، پارک های علم و فناوری، مراکز رشد و سرمایه گذاران خطرپذیر در استان دارند. این پتانسیل باعث شده است که این شرکت به منظور ترویج و اشاعه فرهنگ نوآوری و توسعه کسب و کار مبتنی بر فناوری و نوآوری، بر اساس اصول و قواعد حرفه ای میزبان افراد و تیم های دارای ایده و توانمند باشد. به این صورت که این شرکت در مدت زمان محدود با در اختیار قرار دادن امکاناتی نظیر فضای کار اشتراکی، سرمایه گذاری اولیه، مربیگری و منتورینگ، آموزش های کسب و کار و سایر خدمات فنی و تجاری، تیم های نوپای استارتاپی را از یک صاحب ایده به یک کارآفرین تبدیل کنند.

ماموریت


مرکز نوآوری و شتابدهی تگ به منظور ترویج فرهنگ نوآوری و ایجاد و توسعه ی زیست بوم کارآفرینی شکل گرفته است. هم چنین این مرکز با تمرکز بر ایده های خلاق و ارائه خدمات شتابدهی به کسب و کارهای نوپا، از تیم های استارتاپی در زمینه های مختلف با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و تبدیل آن ها به یک بنگاه اقتصادی حمایت می کند.

هدف


مرکز نوآوری و شتابدهی تگ با هدف شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان، افراد خلاق، نوآور و کارآفرین، کمک به تسریع تبدیل ایده های آن ها به محصول، فراهم آوردن زمینه های تجاری سازی دستاوردهای آن ها، ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش و کسب و کار فناورانه و نوآورانه و در نهایت با هدف ایجاد شغل برای جوانان شکل گرفته است.