واحد آموزش مرکز نوآوری و شتابدهی تگ

معرفی، ماموریت و رویکردها

معرفی

مرکز نوآوری و شتابدهی تگ بر اساس اهداف و چشم انداز اکوسیستم کارآفرینی استان کرمان و کشور از طریق تشکیل یک شبکه آموزش های کاربردی با استراتژی و رویکرد پیشرو بودن در صنعت آموزش در حوزه های مختلف، با بهره مندی از اساتید مجرب، جهت توسعه آموزش و فراهم آوردن بستری مناسب با توجه به پیشرفت های آموزشی و نیازمندی های جامعه در جهت ارائه خدمات آموزشی در قالب دوره های آموزشی گام برداشته است.
این مرکز، با تحلیل نیازها به صاحبین کسب و کارها، سازمان ها، شرکت ها، مدیران و تمام افرادی که تمایل به یادگیری و کسب مهارت های برتر دارند، با استفاده از روش های نوین آموزشی به صورت مجازی و غیرمجازی خدمات متنوع آموزشی و مشاوره به صورت عمومی و درون سازمانی ارائه می دهد.

ماموریت

ارتقاء و توسعه آموزش با رویکرد کیفیت در آموزش و همچنین تلاش بر مبنای نیاز جامعه در جهت حل مسئله و افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی رسالت مرکز نوآوری و شتابدهی تگ می باشد.
لذا مرکز تگ ماموريت خود را كمك به توسعه ظرفيت مديريت و تحول و بهسازی کسب و کارها ، سازمان ها و دستيابی به اهداف توسعه دانش و مهارت پروری از طریق آموزش می داند و می كوشد تا:
كسب و كارها را در هر اندازه ای از حجم فعاليت، برای حضور در شرايط پيش رو ياری كند.
به بنگاه های اقتصادی جهت ارتقاء سطح عملکرد و بهره وری آن ها از طریق مشاوره و ارائه خدمات آموزشی کمک کند.
دانش نظری و مهارت های مورد نياز رهبران و مدیران سازمان ها را توسعه دهد.

مهم ترین رویکردهای بخش آموزش در ارائه خدمات عبارتند از:

  −  ارائه برنامه های آموزشی کاربردی و جدید با محتوی آموزشی جامع در راستای دانش آفرینی
  −  تعامل با دستگاه ها و آگاهی از نیازهای اساسی سازمان ها، شرکت ها و صنایع در جهت توانمند سازی و بهبود سیستم
  −  طراحی و ارائه دوره ها و بسته های آموزشی مطابق با نیاز سازمان ها، ادارات، شرکت ها و صنایع
  −  افزایش کارایی از طریق اجرای برنامه‌های مناسب آموزشی
  −  برگزاری کنفرانس ها و همایش های تخصصی
  −  ارائه آموزش های تخصصی با استفاده از ظرفیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های نوین در مواردی که امکان برقراری دوره حضوری فراهم نباشد

حوزه های فعالیت

حوزه های فعالیت

دوره های آموزشی این مرکز در راستای برآورده نمودن نیازمندی های آموزشی سازمان ها و افراد علاقه مند ، براساس نقشه ای جامع تعریف شده است. نقشه راه توسعه دانش پذیران بر اساس آخرین دستاوردها و با بهره گیری از متدولوژی های رسمی و معتبر طراحی شده است. دوره های آموزشی بر اساس نیاز جامعه مخاطب می باشد و کلیه دوره ها به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد.
همچنین دوره های آموزشی برای سازمان ها قابل تعریف، طراحی و اجرا توسط واحد آموزش مرکز می باشد.

حوزه های فعالیت های آموزشی :

  ✓   کسب و کار
  ✓   حرفه و مهارت
  ✓  توانمند سازی
  ✓   استاندارد

خدمات آموزش در قالب سه نوع دوره آموزشی به صورت مجازی و غیر مجازی برگزار می گردد:

  1. کارگاه های تخصصی
  2. دوره های کوتاه مدت
  3. دوره های جامع
خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

آموزش یکی از وجوه خدمات مرکز تگ می باشد که با هدف تقویت دانش، توسعه و ارتقاء مهارت های کاربردی و تخصصی در حوزه های مختلف، دوره های آموزشی را طراحی و ارائه می کند. مرکز نوآوری و شتابدهی تگ، با نگاه کلان به جهت برآورده نمودن نیازمندی های آموزشی سازمان ها و افراد علاقه مند، خدمات به شرح ذیل را ارائه می دهد:

  •   برگزاری دوره های آموزشی حضوری و غیرحضوری
  •   برگزاری مشاوره های آموزشی
  •   برگزاری دوره های آموزشی توانمند سازی
  •   برگزاری کنفرانس ها و همایش ها