مسئول آموزش مرکز نوآوری و شتابدهی تگ: پل یک رویداد استارت آپی متفاوت برای ورود ایده های نو به دنیای ثروت است