فراخوان های سال 1399

 

فراخوان رویداد – اولین آستارت آپ ویکند آنلاین صنعت خرما

این رویداد با توجه به برنامه ریزی 2 بوت کمپ جهت پیش رویداد، در 2 روز  به صورت آنلاین برگزار می گردد و علاقه مندان با ارسال ایده های خود پس از بوت کمپ اول بر اساس آموزش های منتورهای مجرب رویداد، در این رویداد ثبت نام کرده و در کنار سایر علاقه مندان به کار بر روی بوم کسب وکار و آشنایی با مفاهیم اولیه کسب وکار استارت آپی کار می کنند. در این رویداد به تیم های برتر جوایزی اهداء می شود.  شرکت در این رویداد برای افراد دارای ایده و یا افرادی که ایده ندارند آزاد است و آنها می توانند در کنار یکدیگر به آشنایی با مفاهیم کسب و کار نوین بپردازند.صاحبان ایده های شرکت کننده در این رویداد و یا تیم های تشکیل شده می توانند پس از رویداد از حمایت های مختلف مراکز رشد، پارک علم وفناوری و شتابدهنده تگ برخوردار شده و استارت آپ خود را راه اندازی نمایند.

 

تاریخ شروع ثبت نام :

 10 آذر الی 7 دی ماه 1399

تاریخ برگزاری :

11 و 12 دی ماه 1399

 

 

تیزر رویداد آنلاین صنعت خرما

 

 
 

 

 

فراخوان اولِ 99

استارتآپ ویکند آنلاین ایده­ها و محصولات نوآورانه و فناورانه در زمینه مبارزه با کرونا و دوران پسا کرونا

زمان 1399/02/17 الی 1399/02/19

این رویداد بر اساس برنامه زمان بندی از پیش تعیین شده در طول 54 ساعت و همانند رویداد های حضوری استارت آپ ویکند برگزار گردید. در این رویداد صاحبان ایده، صاحبان محصول فناورانه (MVP) و همچنین کلیه مخترعین، مبتکرین، متخصصین و سایر علاقه مندان، شرکت نمودند و داوران بعد ازدر پایان رویداد به  فرآیند ارزیابی و امتیازدهی نهایی به هر یک از تیم های شرکت کننده در رویداد پرداختند و  در نهایت سه تیم برتر که درحوزه های پیشگیری و درمان بیماری کووید 19 صاحب طرح بودن را معرفی کردند.