فراخوان های سال 1398

 

فراخوان شماره یک

رویداد شتاب ایده های نوآورانه و فناورانه در حوزه کشاورزی و صنایع وابسته

تاریخ برگزاری رویداد

11 الی 13 دی ماه 1398

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فراخوان شماره دو

 

استارت آپ ویکند نوآوری SPX  در حوزه صنایع معدنی و سیمانی

تاریخ برگزاری رویداد

15 الی 17 بهمن ماه 1398