معرفی تکنوتگ

تکنو تگ رویدادی است مبتنی بر چالش‌ها و نیازهای فناورانه در صنایع مختلف که با هدف شناسایی و رفع چالش‌های فناورانه در صنایع بزرگ و متوسط برای اولین بار توسط مرکز نوآوری و شتابدهی تگ طراحی گردیده است.

این رویداد با شناسایی صاحبان ایده، تیم‌های فناور و نوآور و تبدیل چالش‌ها به استارت آپ‌ها و محصولات فناورانه با تضمین خرید این محصولات بر اساس ظرفیت و مشخصات فنی مورد انتظار صنعت با عاملیت شتابدهی مرکز نوآوری و شتابدهی تگ انجام می‌گردد.

گام دوم انرژی و صنایع وابسته

محورهای رویداد انرژی و صنایع وابسته

اساتید هیئت علمی رویداد تکنوتگ انرژی

برکاتی

دکتر سیدمسعود بركاتی:

دانشیار مهندسی برق دانشگاه سیستان و بلوچستان

مدیر مجتمع فناوری و نوآوری دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

رشیدی

 

پرفسور مسعود رشیدی نژاد:

استاد تمام مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

رئیس انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران

محمدرضا صالحی زاده

دکتر محمدرضا صالحی زاده :

ریاست محترم کارگروه دانشجویی انجمن علمی شبکه هوشمند انرژی ایران، عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد مرودشت

فریدونیان

دکتر علیرضا فریدونیان:

استادیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

نایب­ رییس و دبیر انجمن علمی شبکه ­های هوشمند انرژی ایران

عبدالهی

دکتر امیر عبداللهی:

دانشیار مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

رئیس پژوهشکده انرژی دانشگاه شهید باهنر کرمان

ملاخسنی

 

دکتر مژگان ملاحسنی پور:

استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه سیستان و بلوچستان

سحر مبشری

مهندس سحر مبشری :

دانشجوی دکتری مهندسی برق دانشگاه شهید باهنر کرمان

مهندس لاله نخعی :

دبیر رویداد تکنوتگ انرژی

مدیر پروژه طراحی و ساخت مبدل های الکترونیک قدرت
 دبیر بخش بین الملل نهمین جشنواره بین المللی حرکت

روند برگزاری رویداد

روند برگزاری رویداد تکنوتگ انرژی

امتیازات شرکت در رویداد

امتیازات شرکت در رویداد تکنوتگ انرژی

حامیان