• اطلاعات بوم ناب

 • یک بخش مشخص از مشتری یا کاربر بنویسید
 • اول سراغ کیا میرین؟
 • مزیی که به راحتی قابل کپی یا خریداری نیست

 • معمولا مشتری کاربر کجان؟
  مسیر رسیدن به کجاست
 • دلیلی خاصی که مشتری برای حل مشکلش جایگزین موجودشو میزاره کنار و به شما توجه میکنه

 • اسنپ فود: اسنپ برای غذا
  استادکار: اسنپ برای خدمات منزل
 • درقالب چه راه حلی ارزش های پیشنهادیتونو برای حل مشکلات ارائه می دیدن
 • چطوری متوجه بشیم درست داریم پیش میریم
 • یک تا سه مسئله مهم برای هر بخش مشتری - کاربر بنویسین
 • الان مشتری - کاربر چجوری مشکلشون رو حل میکنن
 • منابع اصلی درآمدیتون رو بنویسین
 • هزینه های ثابت و متغیرتون رو لیست کنید
 • حجم مجاز 2مگابایت
  انواع فایل های مجاز : jpg, gif, png, pdf.