اولین نشست هماهنگی رویداد استارت آپی و کارآفرینی “تکنو تگ”برگزار شد