اولین رویداد امداد استارتاپ در کرمان برگزار گردید.