مشاوره های تخصصی تگکارآفرینان و مدیران موفق در حوزه های مختلف، مرکز نوآوری و شتابدهی تگ را همراهی می کنند و تیم های پذیرفته شده ...


بیشتر بدانید

معرفی فضاها و خدماتما در مرکز نوآوری و شتابدهی تگ در تلاشیم تا با فراهم آوردن تمام بسترهای مورد نیاز در مسیر راه اندازی کسب و کارتان شما را...


بیشتر بدانید

خدمات آموزشی و مربیگریمرکز نوآوری و شتابدهی تگ برای افراد دارای ایده های ناب کلاس ها، دوره ها و کارگاه های آموزشی مرتبط با حوزه های مختلف ...


بیشتر بدانید

سرمایه گذاریاین مرکز علاوه بر ارائه امکانات و خدمات در دوره های شتاب دهی با توجه به نوع فعالیت تیم استارتاپی، سرمایه نقدی ...


بیشتربدانید

ماموریت مرکز نوآوری و شتابدهی تگ


مرکز نوآوری و شتابدهی تگ به منظور ترویج فرهنگ نوآوری و ایجاد و توسعه ی زیست بوم کارآفرینی شکل گرفته است. هم چنین این مرکز با تمرکز بر ایده های خلاق و ارائه خدمات شتاب دهی به کسب و کارهای نوپا، از تیم های استارتاپی در زمینه های مختلف با هدف توسعه اقتصاد دانش بنیان و تبدیل آن ها به یک بنگاه اقتصادی حمایت می کند.


هدف مرکز نوآوری و شتابدهی تگ


مرکز نوآوری و شتابدهی تگ با هدف شناسایی و توانمندسازی متخصصین، دانشجویان، افراد خلاق، نوآور و کارآفرین، کمک به تسریع تبدیل ایده های آن ها به محصول، فراهم آوردن زمینه های تجاری سازی دستاوردهای آن ها، ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش و کسب و کار فناورانه و نوآورانه و در نهایت ایجاد شغل برای جوانان و کاهش بیکاری در جامعه که خود پیامدهای مثبت اجتماعی را به همراه خواهد داشت، تشکیل شده است.

حوزه های فعالیت

فرایند شتاب دهی